PECHADOPOR REFORMAS :)

 Xov, 28/03/2013
 Lun, 01/04/2013

 

DENDE O XOVES 28 DE MARZO A LUNS 1 DE ABRIL O CSA COVA DOS RATOS PERMANECERÁ PECHADO POR REFORMAS.
Este espazo esta feito por .:trebelab:. funcionando con software-libre: Debian, Drupal e K2 entre outros.